Банково и застрахователно право

Благодарение на доброто познаване на нормативната уредба в областта на банковото кредитиране и застрахователното право екипът на адвокатска кантора “Костадинов и партньори” предоставя на своите клиенти компетентна правна помощ в областта на банкирането и застраховането. Ние можем да Ви окажем съдействие както в процеса на преговорите с избраната от Вас банкова или застрахователна институция, така и при последващо решаване на възникнали спорове по изпълнение на сключените договори.

Особено актуално в последно време е преструктурирането на кредитните експозиции на корпоративни клиенти, с цел оптимизиране на разходите по кредитите и удължаване сроковете за погасяване. В този смисъл екипът на кантората има сериозен опит и контакти с голяма част от банките, опериращи на българския пазар.

bg_BG
en_GB