Данъчно облагане

Когато говорим за комплексно правно обслужване на търговски дружества, трябва да отбележим, че нашите клиенти стават все по-взискателни, когато се говори за данъчно облагане. В стремежа си да отговорим на техните очаквания ние следим внимателно всички промени в данъчните закони и се опитваме да предоставяме на клиентите си възможно най-пълни и всеобхватни консултации относно данъчното третиране на различните видове сделки, възможностите за намаляване или пълно избягване плащането на данъци, разбира се, без да нарушаваме законите на Република България. Заедно с това имаме натрупана значителна практика в обжалването на Данъчно-ревизионни актове както по административен, така и по съдебен ред.

С оглед всеобхватната защита на интересите на нашите клиенти в областта на данъчното облагане ние си сътрудничим с утвърдени счетоводни кантори и финансови консултанти на територията на гр. Пловдив.

bg_BG
en_GB