Екип

Адвокатска кантора “Костадинов и партньори” е създадена през 2006 г. от адвокат Атанас Костадинов и адвокат Петко Мачкърски от Адвокатска колегия – Пловдив, като първото й име е “Костадинов и Мачкърски”. Година след създаването й адв. Мачкърски напуска адвокатурата, за да се впусне в дебрите на съдебното изпълнение и към настоящия момент е вписан като ЧСИ в Регистъра на Камарата на ЧСИ, с район на действие ОС – Смолян.

IMG_4355_2000АК „Костадинов и партньори” се ръководи от адв. Атанас Костадинов. Той е завършил висшето си образование по специалността “Право” в ПУ “Паисий Хилендарски” през 2005 г. Впоследствие е работил като юрисконсулт в “Строителни материали и системи АБО” ООД, гр. Пловдив. По време на работата си там успява да натрупа значителна практика в търговско-правната материя, което впоследствие обуславя основната насоченост на дейността му в АК “Костадинов и партньори”. През практиката си адв. Костадинов създава значителни контакти с утвърдени адвокатски кантори на територията на цяла България, с Нотариуси и Частни съдебни изпълнители. Участва в редица производства пред различни административни и съдебни инстанции. От август 2014 г. адв. Костадинов е Председател на Арбитражен съд Пловдив при СППМ.

Основната цел на екипа на АК “Костадинов и партньори” е да предоставя на своите клиенти възможно най-пълна и качествена правна услуга. За тази цел в кантората работят млади професионалисти, които не пестят усилия в стремежа си да защитават интересите на своите клиенти. С оглед необходимостта от постоянно усъвършенстване адвокатите от АК „Костадинов и партньори” са редовни участници в юридически семинари.

Когато казусът го налага, кантората ползва услугите на външни консултанти, утвърдени имена в съответните области, със съдействието на които постигаме оптимални резултати.

bg_BG
en_GB