Клиенти

Адвокатска кантора “Костадинов и партньори” предоставя своите услуги на редица български и чуждестранни клиенти – търговски дружества и физически лица. Те оперират в различни области на българската икономика – производство, търговия, строителство, хотелиерство, транспорт, охранителна дейност и т. н.

За клиентите, които имат постоянна нужда от правни услуги, кантората предлага възможност за абонаментно правно обслужване срещу определена месечна такса. Тази услуга гарантира на клиентите предимство при разглеждане на поставените от тях въпроси и спокойствие, че винаги има кой да се грижи за неотложните им правни проблеми.

Съгласно чл. 8, ал. 3, т. 4 от Етичния кодекс на адвоката не можем да обявяваме имената на нашите клиенти.

bg_BG
en_GB