Наказателно право

Адвокатска кантора “Костадинов и партньори” предоставя защита на своите клиенти във всички фази на наказателния процес.

Въпреки че акцентът е поставен върху икономическите престъпления, нашият екип предоставя своите услуги при всички видове престъпления, регламентирани в Наказателния кодекс на Република България.

Когато сложността на казуса изисква разширена експертиза в сферата на наказателното право, кантората си сътрудничи с външни адвокати – утвърдени специалисти в наказателноправната материя.

bg_BG
en_GB