Недвижими имоти и строителство

В зависимост от нуждите на нашите клиенти нашият екип предоставя компетентна правна помощ при сключване на сделки с недвижими имоти. Това включва от предварително консултиране през правен анализ на статута на имота до подготвяне на документите и изповядване на сделката, включително и последващи регистрации, когато такива са необходими.

Строителството на различни типове сгради не е проста работа. То е съпроводено от изготвяне и подписване на голям брой документи, за които се изисква специфична компетентност. Многото на брой нормативни актове, регламентиращи тази материя, предполагат задълбочено познаване и натрупан практически опит. Нашият екип може да Ви окаже пълно съдействие както при подписване на договорите, така и през целия процес на строителството, чак до въвеждане на сградата в експлоатация. Участието ни в множество различни по големина проекти, ни дава възможност да огледаме случая от всички страни и да предоставим на своите клиенти качествена правна услуга, която да гарантира успешното изпълнение на проекта.

Кантората има утвърдени връзки с редица нотариални кантори както в гр. Пловдив, така и в други градове на страната.

bg_BG
en_GB