Обществени поръчки и защита на конкуренцията

Голяма част от нашите клиенти участват в процедури по възлагане на обществени поръчки. С оглед голямата сложност на процедурите, нашият екип предоставя своите услуги както при подготвяне на документацията за участие, така и при последващо обжалване на резултатите. В резултат на това имаме натрупана сериозна практика в процедурите по обжалване пред КЗК и ВАС.

С оглед осигуряване всеобхватна защита на нашите корпоративни клиенти ние отделяме сериозно внимание на конкурентното законодателство. Имаме практика както в областта на нелоялната конкуренция, така и в злоупотребата с господстващо или монополно положение на пазара.

bg_BG
en_GB