Процесуално представителство

С оглед предоставяне на всеобхватна правна услуга на своите клиенти Адвокатска кантора “Костадинов и партньори” осъществява процесуално представителство пред различните административни органи и съдилища на територията на Република България. Заедно с това имаме натрупана значителна практика и в производства пред различните Арбитражни съдилища.

В зависимост от конкретния казус пред съответната инстанция се явява най-подходящият за случая представител на нашия екип, а понякога с цел пълна защита интересите на клиента привличаме към екипа ни и външни адвокати и консултанти – специалисти в съответната област.

bg_BG
en_GB