Разработване и управление на европейски проекти

Различните програми на ЕС дават възможност на български икономически субекти да получат безвъзмездно финансиране на своите проекти. За целта обаче следва да бъде изготвена значителна по обем проектна документация, която следва да бъде внесена за одобрение от компетентните институции. Нарастващата популярност на програмите на ЕС води до все по-голяма конкуренция между много на брой проектни предложения, което значително повишава изискванията към тяхното изготвяне.

Одобряването на проектно предложение не означава непременно, че средствата ще бъдат получени. За тази цел проектът следва да бъде успешно изпълнен, което предполага законосъобразно провеждане на различните процедури в рамките на проекта. Ние предлагаме на своите клиенти да изпълним дейностите по управление на техните проекти, като по този начин гарантираме получаването на безвъзмездното финансиране по съответния проект.

Адвокатите от АК „Костадинов и партньори” са участвали в разработването и управлението на редица проекти по ОП „ Иновации и Конкурентноспособност”, по ОП „Развитие на човешките ресурси” и по Програмата за развитие на селските райони.

bg_BG
en_GB