Търговска несъстоятелност

В годините на световната икономическа криза много търговци изпаднаха в състояние да не могат да погасяват задълженията си и логично бяха обявени в несъстоятелност. Предвид многото специфики на това производство използването на адвокатски услуги е необходимост както за изпадналия в несъстоятелност длъжник, така и за неговите кредитори.

Нашият екип участва активно в множество производства по несъстоятелност на територията на цялата страна. Натрупаната практика и опит ни позволяват да предоставяме компетентни консултации в тази област с оглед максимална защита на интересите на нашите клиенти.

bg_BG
en_GB